تماس با ما

دفتر مرکزی مدیران خودرو
تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بین بزرگراه اشرفی اصفهانی و بلوار عدل، جنب کلانتری باغ فیض، پلاک 27/1. کدپستی: 1476698533
تلفن: ۴۷۶۵۱-۰۲۱ پست الکترونیک: dabir@mvmco.ir
داخلی واحد فروش: ۲۰۰۰ داخلی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات: ۴۷۶۵۱-۰۲۱ عدد ۴ آدرس پست الکترنیکی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات: CRM@MVMCO.IR

(فروش مستقیم ۱)
تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بین بزرگراه اشرفی اصفهانی و بلوار عدل، جنب کلانتری باغ فیض، پلاک 27/1. کدپستی: 1476698533
داخلی واحد فروش مستقیم: ۱۰۰۱ , ۱۰۰۲ , ۱۰۰۳

 

(خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی)

کیلومتر۱۴ جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه ۴۶ تلفن خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی: 

۴۷۶۵۱-۰۲۱ 


(فروش مستقیم ۲)

تهران – کیلومتر۱۴ جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه ۴۶ کدپستی: ۱۳۸۶۱۳۴۴۵۱ تلفن : ۸۲-۴۴۱۸۳۳۷۸-۰۲۱ فکس: ۸۲-۴۴۱۸۳۳۷۸-۰۲۱ داخلی: ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶

امداد خودرو
شماره تماس امداد خودرو (جهت حمل) :۴۷۶۵۱-۰۲۱
شماره تماس امدادگر سیار تعمیرگاه مرکزی: ۴۷۶۵۱-۰۲۱

دفتر فروش طبس

دفتر فروش قاین

نمایندگی خدمات پس از فروش

تماس با ما